TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014

Hội thi có sự tham gia của 7 đồng chí, môn Thể dục có 2 đồng chí, môn Toán có 2 đồng chí, môn Tin học có 2, môn Sinh học có 1 đồng chí. Tổng số tiết dạy: 14. 

Về mặt ưu điểm: các thí sinh dự thi có tinh thần thái độ thi nghiêm túc, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng có sự đầu tư nỗ lực trong các bài giảng các giờ giảng đảm bảo được nội dung chính xác khoa học. Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh với đối tượng học sinh, thực hiện các khâu lên lớp linh hoạt, các giờ giảng thực sự đã thu hút, lôi cuốn học sinh tham gia vào bài giảng, học sinh làm chủ là người trung tâm trong quá trình lĩnh hội kiến thức, đa số học sinh hiểu bài, nắm bắt các kiến thức cơ bản ngay tại lớp, học sinh có tinh thần tích cực trong học tập. 

Hội thi có sự tham gia của 7 đồng chí, môn Thể dục có 2 đồng chí, môn Toán có 2 đồng chí, môn Tin học có 2, môn Sinh học có 1 đồng chí. Tổng số tiết dạy: 14. 

Về mặt ưu điểm: các thí sinh dự thi có tinh thần thái độ thi nghiêm túc, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng có sự đầu tư nỗ lực trong các bài giảng các giờ giảng đảm bảo được nội dung chính xác khoa học. Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh với đối tượng học sinh, thực hiện các khâu lên lớp linh hoạt, các giờ giảng thực sự đã thu hút, lôi cuốn học sinh tham gia vào bài giảng, học sinh làm chủ là người trung tâm trong quá trình lĩnh hội kiến thức, đa số học sinh hiểu bài, nắm bắt các kiến thức cơ bản ngay tại lớp, học sinh có tinh thần tích cực trong học tập. 

Kết quả: tổng số giờ dạy 14 trong đó có 2 giờ đạt giờ khá (tỉ lệ 14,28%), giờ Giỏi đạt 12 (tỉ lệ 85,72%) 

Bảy đồng chí dự thi đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014: Cô giáo Đàm Thị Huệ, giáo viên dạy môn Toán, cô ĐInh Thị Thúy Mai dạy môn Toán, cô Triệu Thị Thu Hằng dạy môn Tin học, cô Nông Thị Loan dạy môn Tin, cô Mai Thị Huyền dạy môn Sinh học, Thầy Nguyễn Toán Giang dạy môn Thể dục, thầy Trần Văn Tình dạy môn Thể dục 

1624741_1464811217081263_1098214709_n.jpg

 

                                                                                                                               

 

                                                                         Người đưa tin Lâm Đình Long

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều