Sunday, 24/03/2019 - 03:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHỢ MỚI
Học sinh
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thông báo đăng kí thi tốt nghiệp năm 2011 đối với thí sinh tự do

Thông báo đăng kí thi tốt nghiệp năm 2011 đối với thí sinh tự do

 GIÁO DC VÀ ĐÀO TO BC KN

         TRƯỜNG THPT CHỢ MỚI

           Số:     77 /TB-THPT

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chợ Mới,ngày  13  tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2011 đối với thí sinh tự do

 

Kính gửi: UBND các xă Quảng Chu, Như Cố, Yên Đĩnh, Thanh Bình, Nông Thịnh, Nông Hạ, Cao Kỳ, Hòa Mục, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp, Thị trấn Chợ Mới.

Thực hiện Công văn số 431/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 07/4/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

TRƯỜNG THPT CHỢ MỚI THÔNG BÁO

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng chưa dự thi tốt nghiệp THPT, GDTX THPT hoặc đă dự thi nhưng chưa đỗ tốt nghiệp đến trường THPT Chợ Mới để làm thủ tục đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. (Khi đến đăng ký cần mang theo đầy đủ hồ sơ dự thi).

Thời gian: Từ ngày  18/4/2011 đến hết ngày 06/5/2011.

Những trường hợp đến đăng ký sau thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết.

Kính mong các xã và thị trấn phối hợp cùng nhà trường thông báo nội dung công văn này trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi về các thôn bản để các thí sinh được biết.

 

Nơi nhận:                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Như kính gửi (Phối hợp).                                                                                        

- Lưu VT.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết