KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ ANH-ĐỊA-GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2013-2014 

                            Tổ: Anh - Địa - GDCD 

Trường THPT Chợ Mới            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ: Anh - Địa - GDCD        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2013-2014 

                            Tổ: Anh - Địa - GDCD 

- Căn cứ Kế hoạch số 211/KH-THPT ngày 11 tháng 9 năm 2013 của trường THPT Chợ Mới về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. 

- Căn cứ công văn số 1474/SGDĐT-TTrH ngày 20/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014.

 - Tổ Anh - Địa - GDCD xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ năm học 2013-2014 như sau:

 I, NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục tăng cường phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém, giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém và học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi. 

+ Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; tích cự chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kĩ năng sống và các hoạt động giáo dục khác. 

+ Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến mới về phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. 

+ Tham gia công tác bối dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học phổ thông, thông qua các hoạt động tập huấn do cấp trên tổ chức; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kì, kiểm tra đánh giá giáo viên theo kế hoạch. 

+ Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo làmột tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

+Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non , giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. 

+ Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

+ Duy trì sĩ số học sinh; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho học sinh được hưởng chế độ. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm học mà Đại hội công chức viên chức đầu năm đã đề ra. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”.

 II, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ : 

* Tổ Anh-Địa- GDCD có 12 thành viên: Nam: có 3 đồng chí; nữ: 9 đồng chí; Đảng viên: 8; Đoàn viên: 1; Dân tộc: 7; nữ dân tộc: 6; nữ đảng viên: 6 

1, Thuận lợi : 

- Sở GD&ĐT đã có các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ năm học rất cụ thể. Hội đồng bộ môn cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động.

 - Tổ luôn được sự quan tâm sát sao của chi bộ và BGH nhà trường. 

- Tổ có 12 giáo viên đều đạt chuẩn. Hầu hết các đồng chí đều có thâm niên trong nghành giáo dục, một số đồng chí đã là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có tay nghề vững vàng.

- Hầu hết các đồng chí đều có tinh thần tự học, trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để tự nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ.

 - Các đồng chí trong tổ đều có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. 

- Giáo viên trong tổ đều nhiệt tình trong công tác và có kỷ luật lao động. 

- Tổ đã nhiều năm được công nhận là tổ tiên tiến. 

2, Khó khăn : 

- Là tổ liên môn vì vậy việc quản lý chuyên môn của tổ là khó khăn lớn nhất, vì vậy việc quản lý chuyên môn của tổ trưởng sẽ có những hạn chế nhất định. 

- Là tổ liên quan đến môn Anh văn có phương tiện dạy học như băng đài chưa chuyển đổi kịp với sự giảm tải chương trình nên gây khó khăn nhất định cho giáo viên dạy Anh văn. 

- Đa số học sinh chưa thật sự chăm học, chưa có sự đầu tư thích đáng cho học tập, nên việc giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn. 

III, CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ : 

1, Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua: 

a, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi giáo viên trong tổ đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo “ , thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của giáo viên và học sinh. - Tiếp tục xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp: trồng cây và chăm sóc cây xanh, vườn hoa; chú trọng công tác vệ sinh cảnh quan môi trường nhà trường; xây dựng lớp học đẹp, thân thiện; thực hiện tốt “3 đủ” đối với học sinh. 

b, Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn (hồ sơ, giáo án ), đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở Giáo dục đã ban hành. Trong quá trình giảng dạy cần tập trung vào trọng tâm của bài, đảm bảo học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, cần rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh nhất là các môn tổ chức thi tốt nghiệp bằng hình thức thi trắc nghiệm như : Anh văn. 

c, Mỗi nhóm môn trong năm có ít nhất có một đồ dùng dạy học tự làm. 

d, Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỉ cương, nề nếp, thực hiện giáo dục kỉ luật có hiệu quả. e, Tích cực tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

 2, Thực hiện kế hoạch giáo dục : 

1. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục: 

- Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ, tổ, nhóm chuyên môn thực hiện rà soát, đánh giá chương trình; chủ động linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thông qua việc đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ. 

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: tập trung vào phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; giáo dục kỹ năng sống; hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh.

 - Về dạy học tự chọn: Dạy chủ đề bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn bám sát cho từng lớp, ổn định trong từng học kì. Tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục. 

- Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 và các văn bản của Sở GD&ĐT: số 74/GD&ĐT-GDTrH ngày 15/01/2010 về việc hướng dẫn dạy học nội dung Địa lý địa phương cấp THCS và THPT.

 - Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai….

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá: tổ xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá một cách cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện của những năm học trước, nhóm bộ môn thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc sáng kiến cải tiến; mỗi giáo viên đăng ký và thực hiện được việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. 

- Tổ chức rà soát phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học mới; tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.

 - Lập kế hoạch thực hiện phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học, tổ chức phụ đạo, bổ sung kiến thức ở các lớp học dưới cho các học sinh yếu trong đầu năm học; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và để có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.

 - Coi trọng việc giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường; tăng cường tổ chức học tập trên thực địa đối với các nội dung phù hợp. 

- Tổ chức phát động, động viên học sinh tích cực tham gia đồng thời lựa chọn giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học; tiếp tục triển khai cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học.

 - Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học một cách phù hợp để có thể phát huy cao nhất tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh. 

- Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

 - Trong năm học tổ chức các hoạt động như: “ Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh “,“ Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên“, “Ngày hội công nghệ thông tin“, “Ngày hội sử dụng ngoại ngữ“, “Ngày Hội đọc“… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy học; rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ.

 - Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc hoạt động kiểm tra, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức thi và kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh . 

- Tăng cường dự giờ thăm lớp đối với giáo viên, trau dồi giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hội thi giáo viên giỏi; chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; tổ (nhóm) chuyên môn tiếp tục tổ chức thực hiện các giờ giảng điển hình, bài học minh họa về đổi mới phương pháp dạy học để trao đổi, học tập, nhân rộng; các giờ thi giáo viên dạy giỏi phải là giờ giảng điển hình về đổi mới phương pháp dạy học.

 - Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

 - Các hình thức kiểm tra, đánh giá hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà nhằm biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học.

 - Trong các bài kiểm tra, giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

 - Việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan cần ra câu hỏi nhiều lựa chọn; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kì thi chọn học sinh giỏi lớp 12. 

- Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở": tổ chức đánh giá hệ thống câu hỏi, bài tập đã xây dựng; tiếp tục biên soạn hệ thống câu hỏi, bài tập theo từng chương, từng chủ đề theo các mức độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao), tổ chức thiết kế kế hoạch bài học, bài giảng Elaerning bổ sung vào thư viện câu hỏi của nhà trường đăng tải trên website của trường để chia sẻ cho giáo viên và học sinh tham khảo; tiếp tục khai thác có hiệu quả nguồn học liệu mở trên website của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT. 

- Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hùng biện ngoại ngữ; Olympic tiếng Anh trên Internet… tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. 3/ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 

- Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý: tổ chức tốt việc tập huấn tại đơn vị các nội dung đã được tập huấn trong hè 2013 và các đợt tập huấn khác do Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT tổ chức. Triển khai thực hiện tốt công tác Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ hoạt động dạy học qua mạng internet. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

 - Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên: Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy; thực hiện sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải có sự chuẩn bị thật chu đáo, được phê duyệt trước khi thực hiện; tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng các tổ chuyên môn để kịp thời có chỉ đạo, điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn. Triển khai thực hiện quy định mới về đánh giá giờ dạy của giáo viên trung học khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT. Tăng cường tổ chức hội thảo cấp trường, cụm trường.

 - Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng Hội thi giáo viên giỏi các cấp; đầu tư và phát huy đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học ở trường. Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường chuẩn bị tốt điều kiện tham gia Hội thi cấp tỉnh. 

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên năng lực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc và đúng qui chế các kì thi 

4/ Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; - Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học: Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang bị cơ sở vật chất. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tổ chức các hoạt động giáo dục để thu hút học sinh đến trường. - Thực hiện nghiêm túc Quy định sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học ban hành theo Quyết định số 449/QĐ-SGD&ĐT ngày 29/9/2006 của Sở GD&ĐT. Tổ chức rà soát, bổ sung kịp thời trang thiết bị cần thiết phục vụ dạy và học; Giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học, thực hiện tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học; khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng; - Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 IV, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU :

 1. Tỉ lệ bộ môn Anh văn: Khối TSHS Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TSHS TL TSHS TL TSHS TL TSHS TL TSHS TL 10 295 3 1,02 35 11,86 153 51,86 105 35,59 11 240 1 0,4 28 12 90 37,5 121 50 12 221 1 0,4 20 9 90 41,5 110 50 Tổng 756 3 0,4 78 10,3 280 37 395 52 2. Bộ môn Địa lí: Khối TSHS Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TSHS TL TSHS TL TSHS TL TSHS TL TSHS TL 10 295 5 1,69 50 16,95 198 67,12 38 12,88 11 240 25 10,42 45 18,75 170 70,83 12 221 4 1,80 30 13,51 154 69,68 33 14,93 Tổng 756 34 4,49 125 16,51 523 69,09 71 9,38 3. Bộ môn Giáo dục công dân: Khối TSHS Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TSHS TL TSHS TL TSHS TL TSHS TL TSHS TL 10 295 8 2,71 83 28,14 158 53,56 35 11,86 9 3,05 11 240 27 11,25 22 9,17 103 42,92 40 16,67 30 12,5 12 221 5 2,26 80 36,2 120 54,3 16 7,24 Tổng 756 40 5,29 203 26,85 381 50 91 12,04 39 5,16 

 b, Nhiệm vụ chủ nhiệm: 1 lớp tiên tiến (11A5) 

 c, Các môn thi tốt nghiêp : Số học sinh có điểm thi từ 5 trở lên bằng hoặc vượt mặt bằng của sở. 

2, Đối với giáo viên : + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 1 đồng chí + Lao động tiên tiến: 11 đồng chí. + Hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí 3, Đối với tổ : Phấn đấu đạt danh hiêu tổ tiên tiến .

 V. Tổ chức thực hiện: 

1. Đối với tổ: 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, của nhóm chuyên môn cụ thể là tổ triển khai kế hoạch tổ tới từng thành viên và nghiêm túc thực hiện các nội dung của kế hoạch. 

- Tích cực sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm, bàn bạc tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. - Định kì kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục, tiến độ chương trình. 

- Trao đổi thống nhất trong nhóm chuyên môn về cách thức, nội dung kiểm tra đánh giá. - Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn. 2. Đối với giáo viên: 

- Thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch, mỗi giáo viên phải chủ động tự xây dựng kế hoạch cho bản thân về đổi mới phương pháp dạy học. Khắc phục lối truyền thụ một chiều theo kiểu: "Đọc- chép".Mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân, kế hoạch dạy học tự chọn bám sát, kế hoạch chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm), kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém. Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

 - Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông. Tích cự sử dụng các thiết bị dạy học đã có, ứng dụng công công nghệ thông tin vào bài giảng. 

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng lớp mà xây dựng các phương án tổ chức các hoạt động cho phù hợp. Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú 8/2013 - Tập trung học sinh lớp 10, 11, 12, lao động hè. (Ngày 07/8/2013).

 - Tham gia tập huấn bồi dưỡng hè. 

- Chuẩn bị cho khai giảng và năm học mới. 

- Học văn hóa từ ngày 12/8/2013. 

- Phát động và thực hiện đợt thi đua thứ nhất.

 - Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

 - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ 9/2013

- Khai giảng năm học mới: 05/9/2013. 

- Ổn định tổ chức dạy-học đầu năm học. 

- Tổ công tác, cá nhân hoàn thành các kế hoạch. 

Đăng ký 2 chuyên đề cấp tổ. 

- Thực hiện đợt thi đua thứ nhất. 

- Làm học bạ cho học sinh(đối với giáo viên chủ nhiệm lớp) 

- Triển khai cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp (Tham dự 1 sản phẩm)

 - Tham gia đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2013 – 2014. 

- Hội nghị phụ huynh các lớp đầu năm học. 

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ. 

- Thực hiện thao giảng dự giờ, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn. 

- Chọn lựa, bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh khối 12.

 - Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học. 10/2013 - Hội nghị CB-CC-VC đầu năm học. 

- Phụ đạo học sinh yếu kém. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. 

- Tiếp tục thực hiện đợt thi đua thứ nhất. 

- Kiểm tra hồ sơ dân chủ.

 - Bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Kiểm tra toàn diện đồng chí Nguyễn Thị Chanh (người kiểm tra Phan Thanh Lam) vào tuần 9+10 

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học. 

- Thực hiện các bài học minh họa (theo kế hoạch của nhóm)

 - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ.

 11/2013

- Tiếp tục thi đua chào mừng “Nhà giáo Việt Nam”; tổ chức kỷ niệm 31 năm ngày “Nhà giáo Việt Nam”;  

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học. 

- Thực hiện các bài học minh họa (theo kế hoạch của nhóm) 

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ.

 12/2013

- Thi đua Chào mừng 69 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 

- Kiểm tra học kỳ I theo đề chung 8 môn của Sở GD&ĐT (lớp 12), theo đề của trường (lớp 10,11); 

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học. 

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ.

 01/2014

 - Thi đua chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng 03/2;

 - Hoàn thành sơ kết học kỳ I; 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp 12 tiến hành kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ học sinh, yêu cầu học sinh hoàn chỉnh những hồ sơ còn thiếu hoặc bị sai sót.

- Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém. 

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

 - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ. 02/2014

- Tiếp tục thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 03/2; phát động thi đua Chào mừng 83 năm ngày lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2014);

 - Kiểm tra hồ sơ dân chủ 

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ. 

- Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi. - Thi thiết kế bài giảng Elearning

03/2014

 - Tiếp tục thi đua chào mừng ngày 26/3; tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3; 

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học. 

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ. 

- Kiểm tra toàn diện vào tuần 30-31 gồm hai đồng chí: 1/ Vũ Kim Dũng – Người kiểm tra Lâm Đình Long. 2/ Đoàn Thị Lệ Thủy- Người kiểm tra Nguyễn Trung Kiên

 4/2014

 - Phát động thi đua chào mừng 121 năm ngày sinh nhật Bác Hồ; 

- Kiểm tra học kỳ II theo đề chung 8 môn (lớp 12 từ 18-23),

 - Chuẩn bị hồ sơ cho thi tốt nghiệp;

 - Kiểm tra cuối năm học, ôn thi tốt nghiệp lớp 12;

 - Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

 - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ.

 - Thi nghề phổ thông lớp 11.

 5/2014

- Tiếp tục thi đua chào mừng 121 năm ngày sinh nhật Bác Hồ; - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ. 

- Kiểm tra học kỳ II/K10, K11 ;

 - Hoàn thiện hồ sơ thi, ôn thi tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị cho thi tốt nghiệp lớp 12; - Tổng kết năm học, bàn giao học sinh về nghỉ hè;

 6/2014

- Coi thi tốt nghiệp THPT (ngày 02, 03 và 04/6/2014) 

- Chấm thi tốt nghiệp THPT; (nếu có) - Phối hợp tổ chức hoạt động hè tại địa phương;

 7/2014 -

 - Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013 (ngày 02/7/2014);

 - Tham gia tập huấn, bồi dưỡng hè. -

 - Phối hợp tổ chức hoạt động hè tại địa phương; 8/2014

 - Tham gia tập huấn, bồi dưỡng hè.

 - Nhận bàn giao học sinh trở lại trường; 

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới;

 BGH duyệt                Chợ Mới, ngày 8 tháng 9 năm 2013 

                                          Tổ trưởng chuyên môn 

           

                                             Phan Thanh Lam

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều