Ban lãnh đạo
 • Nông Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BTĐ
  • Điện thoại:
   0911001226
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ-TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982.589.580
  • Email:
   nguyenvantra205@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị An Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT ĐTN
  • Điện thoại:
   0978411368
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ma Thị Thúy Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01635626512
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Khắc Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều