Sunday, 24/03/2019 - 03:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHỢ MỚI

Tổ Toán - Lý -Tin

 • Nông Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911001226
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ-TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982.589.580
  • Email:
   nguyenvantra205@gmail.com
 • Lê Khắc Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn