Wednesday, 16/10/2019 - 16:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHỢ MỚI

Tổ Chuyên môn

 • Nông Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911001226
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ-TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982.589.580
  • Email:
   nguyenvantra205@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   hoangta@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Toán-Lý-Tin
 • Lê Khắc Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn
 • Lèng Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTĐ
  • Điện thoại:
   06556432123
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn