Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Thu Oanh
phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Thu Oanh
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Chuyên môn: Thạc sĩ Văn học; phó Hiệu trưởng phụ trách Chuyên môn; Chủ tịch Công đoàn

Tin tức
Tin đọc nhiều