Thông tin chi tiết phó Hiệu trưởng "Hoàng Thị Thu Oanh"
Hoàng Thị Thu Oanh
Họ và tên Hoàng Thị Thu Oanh
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Chuyên môn: Thạc sĩ Văn học; phó Hiệu trưởng phụ trách Chuyên môn; Chủ tịch Công đoàn

Tin tức
Tin đọc nhiều