Sunday, 24/03/2019 - 04:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHỢ MỚI

Ban Giám hiệu

 • Hoàng Thị Thu Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Thạc sĩ Văn học; Phó Hiệu trưởng phụ trách Chuyên môn; Chủ tịch Công đoàn

 • Lâm Đình Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0978131568
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   P. Hiệu trưởng-Phụ trách CSVC

    Tổ Anh-Địa-GDCD

 • Nguyễn Kim Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0988441258
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng