Ban lãnh đạo
 • Nông Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BTĐ
  • Điện thoại:
   0911001226
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Thị Tầm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01692898360
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   011687381569
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ-TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982.589.580
  • Email:
   nguyenvantra205@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CTCĐ
  • Điện thoại:
   0988116022
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị An Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT ĐTN
  • Điện thoại:
   0978411368
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Thị Hồng Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0987268189
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ma Thị Thúy Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01635626512
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   hoangta@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Toán-Lý-Tin
Tin tức
Tin đọc nhiều