Thông tin chi tiết Phó Hiệu Trưởng "Lâm Đình Long"
Lâm Đình Long
Họ và tên Lâm Đình Long
Ngày sinh 23/06/2017
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Phó Hiệu Trưởng
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0978131568
Thư điện tử nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

P. Hiệu trưởng-Phụ trách CSVC

 Tổ Anh-Địa-GDCD

Tin tức
Tin đọc nhiều