Thông tin chi tiết Hiệu trưởng "Nguyễn Kim Huế"
Nguyễn Kim Huế
Họ và tên Nguyễn Kim Huế
Ngày sinh 06/03/1972
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Hiệu trưởng
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0988441258
Thư điện tử nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Hiệu Trưởng

Tin tức
Tin đọc nhiều