THPT Chợ Mới với tiền thân là trường thanh niên dân tộc. Được thành lập từ năm 1957.

Trường đã rất vinh dự được đón Bác Hồ vê thăm vào ngày 31/12/1962